Η νέα Γέφυρα Μανώλη, δίπλα στην παλιά, κατέρευσε το 1957

 

Στην εφημερίδα «Νέα Εποχή» Αγρινίου την 29.12.1957 διαβάζουμε

ΚΑΤΕΡΡΕΥΣΕΝ Η ΠΡΟ ΔΙΜΗΝΟΥ ΕΓΚΑΙΝΙΑΣΘΕΙΣΑ ΓΕΦΥΡΑ «ΜΑΝΩΛΗ»

Ανάστατοι οι Ευρυτάνες

ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΝ (του ανταποκριτού μας).

Μια εκπληκτική είδησις γνωσθείσα εις την πόλιν μας το απόγευμα της παρελθούσης Δευτέρας, (25 Δεκεμβρίου 1957), αφ’ ενός αναστάτωσε τους κατοίκους και αφ’ ετέρου πολλοί όχι μόνον δεν έδωσαν πίστιν εις τα διαδεδόμενα, αλλά υπέθησαν ότι πρόκειται περί φάρσας.

Η είδησις ανέφερεν ότι η νέα μόλις προ διμήνου εγκαινιασθείσα γέφυρα «Μανώλη» η συνδέουσα τους Δήμους Απεραντίων και Αγραίων κατέρευσεν!

Πάραυτα εκινητοποιήθησαν αι αρμόδιοι υπηρεσίαι και η Χωροφυλακή, συνεργεία των οποίων μετέβησαν επί τόπου διά την διαπίστωσιν των αναφερθέντων.

Και ατυχώς η επιτόποιος έρευνα, απέδειξεν πλήρως το βάσιμον της διαδοθείσης ειδήσεως.

Η γέφυρα «Μανώλη» δια την κατασκευήν της οποίας τόσαι εκατοντάδες χιλιάδων χρημάτων εδαπανήθησαν, ήτο κατεστραμένη κατά το ήμισυ, καταρρεύσαντος του προς τον Δήμον Αγραίων τμήματός της και η συγκοινωνία διεκόπη.

Ανεφέρθη ακόμη ότι ολίγα λεπτά πριν καταρρεύση η γέφυρα, είχεν διέλθη επ’ αυτής φορτηγόν αυτοκίνητον  το οποίον διεσώθει ως εκ θαύματος.

Το γεγονός της καταρρεύσεως της γέφυρας προκάλεσεν πραγματικήν αναστάτωσιν εις τους κατοίκους ολοκλήρου του Νομού Ευρυτανίας, αξίωσις δε είναι η διενέργεια ανακρίσεων και ο καταμερισμός ευθυνών δια την πλημμελή ως πιστεύει το κοινόν κατασκευήν των βάθρων της γεφύρας και την πραγματικήν τιμωρίαν των υπευθύνων.     

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Τους Ήρωες Πιλότους τίμησε η Μεγάλη Χώρα Αγρινίου

“Η προσφορά των Στάϊκων στον Αγώνα του 1821”

Όμορφη Σπηλιά Καλάνας, Όρη Βάλτου, εξερεύνηση πριν 30 χρόνια.