Τα ρήγματα του δρόμου σε Μπαμπαλιό & Φλωριάδα έκλεισαν προσωρινά