Σηματοδότηση του δρόμου στον Ορεινό Βάλτο

Το συνεργείο σηματοδότησης συνεχίζει τις εργασίες στον δρόμο από το Καστράκι του Δήμου Αγρινίου προς το Μπαμπαλιό Δήμου Αμφιλοχίας και Ορεινό Βάλτο.