Ορεινός Βάλτος και Γέφυρα Βέργας το 1821 (2)

 

Ορεινός Βάλτος και Γέφυρα Βέργας το 1821

Κείμενο και φωτογραφίες Απόστολος Κων. Καρακώστας